Pojištění odpovědnosti se hodí, kdykoliv způsobíte někde škodu nebo újmu na zdraví. Často bývá toto pojištění označované jako “pojistka na blbost”.

Jaké existují druhy pojištění odpovědnosti

  • Pojištění odpovědnosti občana
  • Pojištění odpovědnosti zaměstnance
  • Pojištění odpovědnosti za zvíře
  • Pojištění odpovědnosti domácnosti

Někdy mohou pojistné produkty krýt více druhů pojištění odpovědnosti (např. odpovědnost občana, domácnosti a za zvíře).