S úrazem se můžete setkat pomalu na každém kroku. Může nastat v práci, při sportu či úplně náhodou, kdy to vůbec nečekáte. Pokud vykonáváte práci v náročných podmínkách, riziko může být enormní. V případě takového nenadálého úrazu jde také o to, že může zapříčinit na dlouhou dobu pracovní neschopnost a na dlouhou dobu omezit příjem domácnosti. Pokud je domácnost vázaná splácením půjček nebo hypotéky, může mít výpadek příjmů vážné důsledky.

Jedním z řešení, jak takové situaci se předem vyvarovat, je zřízení úrazového pojištění. Úrazové pojištění lze zřídit na několik dní (na dovolenou či sportovní aktivitu, bývá zahrnuté i v některých balíčcích cestovního pojištění), tak dlouhodobě.

My se budeme dále zabývat dlouhodobým úrazovým pojištěním.

Co kryje úrazové pojištění

Úrazové pojištění se poskytuje jako kompletní balíček více pojistných plnění. Rozsah balíčků se může diametrálně lišit. Základem bývá fixní částka za trvalé následky úrazu a za úmrtí. Dále bývá stanovené odškodné (někdy taky bolestné) na den v pracovní neschopnosti a na den hospitalizace. Dále pojištění pokrývá rehabilitaci, náklady na technickou pomoc nebo limity na kosmetické operace.

Zde je přehled krytí úrazových pojištění:

 • trvalé následky úrazu
 • smrt následkem úrazu
 • rehabilitační management
 • zachraňovací náklady
 • denní odškodné při pracovní neschopnosti
 • nemocniční odškodné za pobytu v nemocnici
 • kosmetické operace
 • úrazový důchod (doživotní měsíční výplata)
 • bolestné
 • drobná poškození

Je potřeba si uvědomit, že příčinou zdravotních potíží může být jen úraz. Pojištění tak nekryje onemocnění. Také je potřeba dát pozor na pojistné výluky (příčiny nehod, na které se pojištění nevztahuje). Těmi bývá souvislost s válkou či terorismem, nadměrné užití alkoholu či omamných látek, působení toxických látek či činnost nebezpečná pro společnost.

Výhody úrazového pojištění

 • krytí rizik v případě úrazu a podpora při pracovní neschopnosti
 • při smrti dochází k finančnímu zabezpečení členů domácnosti
 • možnost sjednat si řadu připojištění a rozšířit tak základní pojištění o další rizika

Nevýhody úrazového pojištění

 • úrazové pojištění není možné odečíst z daní

Kolik úrazové pojištění stojí

Nejlevnější balíčky začínají na částce pod 100 korun měsíčně. Nicméně tyto balíčky úrazového pojištění kryjí jen to nejzákladnější a neobsahují ani odškodné v pracovní neschopnosti. Střední balíčky vyjdou na částku přes 500 korun měsíčně.