Vlastníte chatu nebo chalupu? Nezapomeňte, abyste měli svůj rekreační objekt řádně pojištěný. Nikdy totiž nevíte, kdy dojde k vyloupení nebo rozmarům vandalů i přírodních živlů.

Technicky vzato se i u pojištění chaty nebo chalupy bude jednat o pojištění nemovitosti, stejně jako u trvale obývaného objektu. Avšak toto pojištění předpokládá, že objekt je obýván jen po určitou dobu a chaty či chalupy mají odlišnou cenu pojištění.

Zároveň si nemusíte ani pojistit celý objekt. Můžete se rozhodnout i pro pojištění pouze domácnosti. Nicméně v tomto případě přijdete o krytí mnoha rizik, která mohou celý objekt postihnout.

Co všechno je pojištěno

 • samotná rekreační budova – včetně stavebních součástí budovy, příslušenství a přípojek
 • vedlejší objekty – jako např. hospodářské budovy, garáže, bazény, skleníky, ploty, chodníky
 • stavební materiál – včetně věcí potřebných k výstavbě, opravám nebo údržbě
 • vybavení rekreační domácnosti – předměty sloužící k provozu (jako např. nábytek, koberce, osvětlení, kuchyňské přístroje…)
 • předměty sloužící členům domácnosti – např. elektronika, sportovní vybavení, starožitnosti, knihy, oblečení, zahradnické nářadí…

Proti čemu může pojištění jistit

V rámci pojištění rekreačního objektu mohou být kryty události z následujícícho výčtu.

Přírodní živly

 • povodně
 • vichřice
 • kroupy
 • úder blesku
 • pád stromu nebo stožáru
 • zemětřesení
 • zřícení skaly nebo sesuv zeminy
 • zřícení letadla
 • náraz dopravního prostředku

Krádež nebo loupež

 • obvykle se jedná o pevně zabudované předměty

Vandalismus

 • za úmyslné poškození věci třetí osobou

Prpblémy s elektřinou

 • škody způsobené přepetím, podpětím nebo zkratem
 • např. u čerpadel, elektrických vrat nebo u elektrospotřebičů v domácnosti

Náhradní ubytování

 • pokud se stane budova neobyvatelnou, pojišťovna uhradí náklady na náhradní ubytování

Asistenční služby

 • poradenství
 • zajištění odborníka pro nastalé situace

Poškození zvěří

 • poškození či “prokousání” zateplení domu nebo omítky
 • mechanické poškození oplocení volně žijící zvěří

Havárie na objektu

 • vyzkratování elektrických rozvodů
 • havárie vodovodní, odpadního, plynového či tepelného potrubí (financování oprav poškozených částí nemovitosti nebo výměny potrubí)

A další…

Kompletní rozsah najdete jen u dražšíchz balíčků. Vždy je nutné pozorně pročíst pojistné podmínky, pojistnou smlouvu nebo parametry daného balíčku pojištění.

Na co si dát u chaty či chalupy pozor

Nicméně spoléhat jen na pojišťovnu není to jediné. Důležitá je i prevence před možnými problémy. Ta někdy může být i podmínkou pojištění a bez splnění nemusí pojišťovna vyplácet případnou škodu.

Povodňové oblasti

Je potřeba si dát pozor na to, zda se nenachází objekt v povodňovém pásmu. Čím vyšší stupeň, tím hůř. Pod se objektu pohybuje v nejvyšším 4. povodňovém stupni nebo se rekreačním objektem již povodeň přehnala, nemusí vůbec k pojištění chaty nebo chalupy dojít.

Zabezpečení objektu

Samotný objekt by měl být dobře zabezpečen proti nepovolenému vstupu do objektu. Můžete použít elektronické alarmy, ale někdy můžou stačit i kvalitní zámky. Bez dostatečného zabezpečení proti vniknutí ani nemusí být objekt pojištěn.

Přitom nemyslete jen na hlavní vchody. Začněte už brankou či bránou, aby zloduch už od začátku věděl, že u Vás to nebude snadné. Je dobré dát pozor na okna a světlíky. Ideální je použití okenic či mříží, přes které se nikdo nedostane ani přes rozbití oken. Zabezpečit alespoň zámkem můžete i kůlny a další vedlejší objekty. Do těchto zamčených objektů schovejte vše alespoň trochu cenné, aby nic nezvané hosty nelákalo. A hlavně nenechávejte kolem rekreačního objektu volně žebříky, sekyry, krumpáče či kladiva, který by mohla při vykrádání lupičům napomoci.

V interiéru pojištění často kryje před krádeží jen pevně připevněné objekty. Drahé věci co lze lehce odnést by se tak neměli na chatě vůbec neměli nechávat. A pokud je potřeba něco na chalupě či chatě nechat, schovejte to. Pokud ne do něčeho zamknutelného, tak alespoň aby to nelákalo zloděje koukající oknem dovnitř.

Zabezpečte dům před zimou

I obyčejná zima může napáchat škody. Asi tou hlavní věcí, co může zima způsobit, je zamrznuzí vody a popraskaní vodovodního potrubí. Před zimou je tak potřeba tomuto předejít. V tomto případě totiž pojišťovna nemusí nic vyplácet.