Pro mnoho z nás je vlastní dům nejnákladnější investici. Často ho splácíme dlouhá desetiletí nebo ho dědíme z generace na generaci. A nejde jen o pořizovací cenu. Průběžné rekonstrukce a opravy jsou nemalými výdaji. Avšak i dům mohou postihnout přírodní živly, nehoda i vandalové a zloději. A z toho důvodu doporučujeme svůj dům pojistit.

V případě pojištění domu se jedná přesněji o pojištění nemovitosti. Pojistit můžete rodinný dům, byt, družstevní byt, chatu či chalupu nebo i garáž. Pojistit je zároveň možné i dům ve výstavbě nebo v rekonstrukci.

Co pojištění domu kryje

 • živelná rizika (požár, oheň, tíha sněhu, úder blesku, pád stromu, vichřice, krupobití)
 • pád letadla
 • výbuch

Ve vyšších balíčcích nebo v rámci připojištění

 • rozbití oken
 • vodovodní škody a úniky vody
 • poškození nádrží, kotlů a potrubí
 • zkrat, přepětí, podpětí elektrického proudu
 • povodeň a záplava (v některých povodňových pásmech však toto pojištění uzavřít nejde)
 • vloupání, vykradení
 • vandalismus, sprejerství
 • sníh, námraza
 • poškození zateplené fasády hlodavci, hmyzem nebo ptáky
 • a další

Vedlejší stavby

Spolu s domem je možné pojistit i tzv. vedlejší stavby. Těmi se rozumí stavby nacházející se na stejné adrese. Obvykle se jedná o kůlnu, garáž, altán, stodolu, opěrnou zeď či bazén.

Pojištění během stavby nebo rekonstrukce

Pojistit můžete i nemovitost ve výstavbě nebo během rekonstrukce. Pojištěný tak může být i stavební materiál.