Cestovní pojištění je jedním z nejužitečnějších pomocníků každého cestovatele. Díky tomuto pojištění můžete cestovat beze strachu a užívat si času stráveného na krásných místech. V opačném případě by vám hrozili statisícové i milionové náklady, kdyby nastala jakákoliv nehoda. Zranění v zahraničí a následní přeprava zpět domů může stát statisíce i miliony.

Není cestovní pojištění jako cestovní pojištění. Při zřizování je potřeba zvolit správný účel cesty. Rozlišuje se, zda jde o pojištění na turistické, pracovní, studijní pobyty apod.

Při častých cestách do zahraničí se určitě vyplatí poohlédnout se po celoročním cestovním pojištěním.

Součásti cestovního pojištění

Cestovní pojištění se skládá obvykle z těchto složek:

Léčebné výlohy v zahraničí

Chrání vás pro případ, že byste museli být hospitalizováni nebo využít zdravotnických služeb v zahraničí. Jedná se o nejdůležitější část cestovního pojištění, díky které se nemusíte bát lékařských zákroků. Ty totiž mohou vyjít na stovky tisíc i miliony.

Pod léčebné výlohy spadají tytu situace:

  • nezbytné vyšetření lékařem
  • přivolání lékaře
  • hospitalizace (pobyt v nemocnici) na standardním pokoji
  • léky předepsané lékařem
  • přeprava z místa úrazu nebo onemocnění do nejbližšího potřebného zdravotnického zařízení
  • nezbytné, nevyhnutelné a účelně vynaložené náklady na léčení či ošetření
  • základní ošetření zubním lékařem při akutních bolestivých stavech zubů
  • transport zpět do ČR domů (repatriace) v případě vážného zranění s dalším léčením či úmrtí pojištěného

Stornopoplatky

Pojištění stornopoplatků se hodí pro případ, že byste z nenadílých důvodů nemohli vycestovat. Obvyklím důvodem je onemocnění před vycestováním. Pojištění by mělo krýt i situaci, kdy onemocní jen jeden  rodinný příslušník. Díky tomuto pojištění pak dostanete zpátky většinu ceny zájezdu, letenky či ubytování.

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel, kufrů a věcí denní potřeby pro případ odcizení, poškození či zníčení.

Odpovědnost

Pojištění odpovědnosti se bude hodit, pokud někde v zahraničí způsobíte škodu. Může se tak stát, když například při návštěvě obchodu nebo turistické památky dojde kvůli nedbalosti ke způsobení škody.

Úrazové pojištění

Díky úrazovému pojištní dostanete plnění v případě, že dejde k úrazu, trvalé invaliditě nebo úmrtí způsobeného úrazem.

Náklady na technickou pomoc při záchranné akci

Důležitá součást cestovního pojištění zejména pro cesty do hor nebo do přírody. Pokud se například v horách ztratíte nebo z důvodu úrazu bude potřeba zásah horské služby, s touto součástí cestovního pojištění jste krytí. I takový zásah může být velmi nákladný, obzvlášť když vyletí vrtulník.

Zpoždění letu nebo problémy se zavazadlem

Pojištění se může i týkat problémů s letem. Zpravidla se pojišťuje zpoždění letu nebo také zpoždění zavazadel. Pojištění zpoždění letu někdy bývá nabízeno jako samostatných produkt.

Limity plnění

Výši limitů si stanovuje každá pojišťovna dle svého uvážení. V případě pojištění pro hrazení léčebných výloh by měl limit dosáhnout výše 4 000 000 Kč. V případě odpovědnosti se doporučuje pojistný limit ve výši 2 000 000 Kč.

Výluky

I u cestovního pojištění se můžete setkat s pojistnými výlukami. Díky nim pojišťovna nemusí hradit vzniklé náklady na léčbu. Zpravidla se jedná o zranění způsobená požitím alkoholu, drog či jinných omamných látek.

U cestovního pojištění je také potřeba dát pozor na rizikové země s vývojem epidemie nebo terorismem. Obecně terorismus apod. patří mezi pojistné výluky. V případě cestovního pojištění nemusí být pojištění pro vstup do rizikových zemí vůbec poskytnuto.

Cestovní pojištění online

Připravujeme přehled pojišťoven.